1 de febreiro de 2021

Coa conxelación salarial seguen a pagar os despedimentos no sector. Pagamos nós!

Asinado o convenio colectivo para os anos 20192023


O pasado venres, 29 de xaneiro, os sindicatos estatais CC.OO, UGT e FINE asinaron coa AEB o novo convenio colectivo para o sector de Banca.

A CIG non asinou este convenio…

Porque ratifica a conxelación salarial para os anos 2019 e 2020. Non recolle cláusula de revisión salarial, e contempla unha suba salarial para o conxunto da súa vixencia (5 anos) dun 2,50 %. Suba salarial pactada para o XXIV convenio:

 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 0,00 % 
 0,00 % 
 0,25 % *
 1,00 % *
 1,25 % *

Non aplica sobre os trienios de antigüidade, o que de facto implica un recorte. Continuarán devengándose pero non se repercutirán neles, como se facía nos anteriores convenios, as subas de convenio pactadas a partir de xaneiro de 2021 (conxelaron a antigüidade).

Art. 24.7 XXIII convenio colectivo — Percepción RAE sectorial.

A inaplicación deste artigo do anterior convenio por diferenzas de interpretación entre a patronal e a representación sindical (desde a CIG xa advertimos no seu momento que o índice establecido tiña a finalidade de obstaculizar calquera percepción por este concepto), e a súa xudicialización, levaron os asinantes do anterior convenio (CC.OO, UGT e a patronal bancaria AEB) a propoñer á mesa de convenio unha saída negociada que foi aprobada nos seguintes termos:

  1. Para o persoal cun mínimo de antigüidade de dous anos a 1 de xaneiro de 2021, aplicarase un incremento de 0,25% sobre táboas salariais de convenio a decembro de 2018, consolidable, con efectos de 01.01.2021 (neste caso, por tratarse do anterior convenio, si aplica á antigüidade).
  2. O persoal cun mínimo de antigüidade de dous anos a 1 de xaneiro de 2021, recibirá, nun pago único (non consolidable), o importe equivalente a un 0,25 % dos conceptos salariais de convenio dos anos 2019 e 2020.

Porque recolle un sistema de rexistro de xornada autodeclarativo que perpetúa a fraude das prolongacións de xornada e horas extras non pagadas nin cotizadas.

Porque non limita o tempo de traballo establecendo unha desconexión dixital real, quedando nunha declaración de intencións. A nosa proposta establecía o apagado dixital dende as 18 h. até as 7:30 h, pechando o acceso a plataforma informática e non permitindo a realización de chamadas, envío de mensaxes ou correos nesa franxa.

Porque segue sen regular en convenio a participación activa da representación sindical na avaliación de riscos psicosociais no sector. A presión comercial e o incremento exponencial da carga de traballo en todas as empresas do noso ámbito, reforzan a necesidade desa regulación. A patronal quere seguir tendo as mans libres para continuar priorizando rendibilidade sobre saúde.

Porque non avanza significativamente en medidas de conciliación máis alá do que recolle a lexislación.

En definitiva, un convenio que responde as expectativas e necesidades da patronal, e que consolida o feito de que convenio a convenio, somos máis precarias.
➤ Temos unha canle en Telegram, che convidamos a seguirnos por se queres estar ao tanto das novas tan axiña se produzan; Únete!

Súmate a CIG! Afíliate!
Folleto   https://i.gal/Afiliate [.pdf • 182 kB]
Folla       https://i.gal/AfiliateCIG [.pdf • 1'09 MB]
Convenio Galego Xa!
Comunicado 210201 [.pdf · 119 kB]Ningún comentario: