9 de setembro de 2020

Non é a Covid, é a cobiza

Proceso de reconversión bancaria:

Cando comezou o proceso de reconversión bancaria, alá polo ano 2008, insistiuse en que o obxectivo era concentrar o sistema financeiro en 4/5 entidades privadas e niso estamos. Todo o que vimos sufrindo dende aquelas segue ese guión. Un proceso que prexudica ao persoal, á clientela e ao conxunto da sociedade. Só beneficia aos grandes grupos multinacionais propietarios de grandes paquetes de accións, á cobiza.

Estamos asistindo a un episodio que abre de novo o escenario de fusións: a venda dunha entidade participada polo Estado (60% de Bankia). Un ben público que será «vendido» sen seguir os criterios mínimos nestes procesos (transparencia, mellor oferta, etc.). E que ademais está guiado polo actual Presidente de Bankia, nomeado polo Ministerio de Economía, que só busca a súa continuidade e beneficio persoal. Lembra ás privatizacións do período de Aznar ou de Boris Yelsin, o que a esquerda española, cando estaba na oposición, chamaba «capitalismo de amiguetes».

3 de setembro de 2020

Novas medidas preventivas ante o avance da Covid

Estamos recibindo comunicación de positivos que superan con moito aos casos coñecidos nos primeiros meses da Covid-19. Sen dúbida debido a realización de probas PCR. Non se trata de alarmar, pero si de lembrar a necesidade de cumprir todas as medidas preventivas e explicar o noso traballo.

En primeiro lugar dende a CIG queremos transmitir todo o noso apoio as persoas afectadas e as súas familias.

Medidas Covid19

En segundo lugar e ante as novas situacións seguimos trasladando propostas ao Departamento de Prevención co fin de evitar ao máximo os riscos de contaxio no traballo. Pensando no cadro de persoal e na clientela.

3 de agosto de 2020

Unha vez máis, a crise que a paguen as traballadoras

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


A patronal bancaria segue inmutable na súa postura e apela á «responsabilidade» das organizacións sindicais con presenza na mesa para que se aveñan aos seus postulados.

O novo argumento para reforzar as súas pretensións de recortes, é a crise económica derivada da pandemia que estamos a sufrir. Cando a CIG, aludindo a esa mesma crise, propón unha compensación económica para todo o persoal do sector que estivo en primeira fila arriscando a súa saúde, a patronal responde que xa recoñeceu publicamente o esforzo e bo traballo feito no sector e non é de recibo a compensación que demandamos.

A AEB deu resposta a nosa plataforma e a do resto de organizacións, rexeitando calquera mellora substancial no que respecta as retribucións e, aínda máis, insistindo no anacronismo dos trienios e a súa supresión, negando a perda de poder adquisitivo derivada dos últimos convenios, e mantendo a cláusula xeral de compensacións e absorcións que pedimos eliminar.

20 de xullo de 2020

Nova reunión de Convenio sen avances

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


Na última reunión de convenio (a vixésimo cuarta), celebrada o pasado xoves 16 de xullo, despois de que a Patronal e as distintas representacións sindicais presentaran as súas plataformas de propostas, comentadas ao longo dos pasados meses de negociación, as organizacións sindicais de carácter estatal, CC.OO, UGT e FINE (ASINANTES DO ACORDO DE REXISTRO DE ) presentaron unha proposta conxunta da que invitaron a participar o resto de representacións. Analizaremos esta proposta e faremos a nosa valoración.

30 de xuño de 2020

Reestruturación oficinas:
Presentado Conflito Colectivo na Audiencia Nacional

CIG e SEC CIC presentamos Conflito Colectivo na Audiencia Nacional contra a decisión unilateral de BBVA de reestruturar as oficinas.

A decisión de pechar as caixas a partir das 11 h., levou a reducir os postos GAC e RAC, afectando: