30 de setembro de 2019

Acordo de rexistro de xornada no BBVA

(será máis doado que un camelo entre polo ollo dunha agulla que se te recoñezan as horas extras)


En primeiro lugar o acordo mantén o sistema autodeclarativo, establecendo que se trata de unha relación entre iguais, cando a relación laboral é asimétrica e o propio rexistro de xornada é necesario dado que o traballador/a é a parte feble da relación, tal e como argumentou o TXUE na súa sentenza.

Non parece lóxico que en pleno século XXI o modelo do rexistro non totalice a xornada, debendo facelo o traballador/a, a «aplicación» non será nen sequera unha «folla de cálculo». O motivo? Que sexa aberto á fraude.

Xera tamén unha gran inseguridade xurídica para o persoal, que se desconte o que din «interrupciones que obedezan a unha razón o motivación persoal». Sen establecer cales son, ou as propias limitacións, o que pode dar lugar a sancións disciplinarias no futuro. Pero sobre todo será un saco sen fondo para maquillar horas extraordinarias.

9 de setembro de 2019

Non ao falso rexistro de xornada que quere a Patronal e que CC.OO, UGT e FINE non descartan asinar.

CGT·CIC·CIG·ELA·LAB FesiBac CIC ELA LAB

Os sindicatos que formamos parte das Mesas Negociadoras dos dous Convenios Colectivos existentes no sector de Banca, bancos da AEB (CGT, CIG, ELA e LAB) e bancos de CECA (CIC e CIG), consideramos que ante a gravidade dos feitos que estamos vivindo debemos manter una posición unitaria, trasladando ao conxunto da sociedade e aos cadros de persoal o noso temor ante a posible irresponsabilidade de CC.OO, UGT e FINE de aceptar o modelo de rexistro de xornada proposto polos bancos.

Un modelo que desmantela de facto o Rexistro de xornada de obrigado cumprimento para as empresas, conforme ao RD. lei 8/2019, sentando un precedente, xa non só para todo o sector financeiro, si no para o conxunto das empresas.

O modelo proposto pretende formalmente cumprir coa lei pero deixa en mans do traballador/a rexistrar a hora de entrada e saída, eludindo así un rexistro real e automático da xornada laboral.

Para nos o sistema debe ter, como mínimo, as seguintes características:

9 de agosto de 2019

As formacións regulatorias son tempo de traballo por lei

O tempo das formacións regulatorias é tempo de traballo efectivo, así o define o Estatuto dos Traballadores/as:

Artigo 23.1.— os traballadores (e traballadoras) terán dereito:
  1. Á formación necesaria para a súa adaptación ás modificacións operadas no posto de traballo. A mesma correrá a cargo da empresa, sen prexuízo da posibilidade de obter a tal efecto os cretos destinados á formación. O tempo destinado á formación se considerará en todo caso tempo de traballo efectivo.

19 de xullo de 2019

Cal é o problema de aceptar a aplicación de Rexistro dos Bancos

Bancos e sindicatos pactaron negociar a implantación do Rexistro de Xornada até o 31 de xullo; as patronais bancarias bloquearon a negociación, conseguindo que o sindicalismo estatal se rendera e asumira o seu modelo

Normalmente os convenios colectivos contemplan unha xornada máxima ordinaria, que se calcula tendo en conta os horarios pactados. Pero nos convenios colectivos do sector financeiro contemplan un horario e, por outra parte, unha xornada máxima anual desvinculada de aquel. É dicir, a xornada máxima anual é superior á que se desprende do cumprimento dos horarios.

Así por exemplo, a desaparición das mañás dos sábados non tivo o lóxico reflexo na redución da xornada en cómputo anual.

Manifestación do persoal dos bancos o pasado 22 xuño en Santiago
  Manifestación do persoal dos bancos o pasado 22 xuño en Santiago.
«Aceptar unha aplicación desvinculada do sistema é admitir que continúe a fraude, por iso a CIG non comparte a proposta dos sindicatos estatais».

18 de xullo de 2019

Á AEB non lle interesa o Rexistro Horario

Presentismo ou prolongación de xornada?

A patronal afirma que o Real Decreto ten como obxectivo prioritario acabar cun problema cultural «o presentismo no posto de traballo». Esquece que este sindicato foi promotor no Congreso dos Deputados do proxecto de lei que finalmente se concretou na nova norma que obriga o rexistro de xornada, e que o noso obxectivo e o da norma, é rematar coas Prolongacións Ilegais de Xornada, endémicas no sector financeiro.

Na reunión do día 16, presentamos por escrito a nosa propia proposta. Negámonos a que se poña en marcha un rexistro autodeclarativo, que choca de fronte coas esixencias e pretensións que a norma establece, isto é, un modelo obxectivo e fiable que remate coas prolongacións ilegais da xornada. Non se pode trasladar ao persoal unha obriga que é única e exclusivamente da empresa.

A nosa proposta baséase en que os bancos xa contan con sistemas de rexistro de xornada, tales como as «tarxetas» de entrada a través de «tornos», especialmente no SS.CC e claves de usuario/a e contrasinal. Calquera acceso ao sistema informático tanto nas oficinas como dende os móbiles, portátiles ou outro tipo de soportes facilitados polo banco, faise coa introdución dunha clave persoal e intransferible e un contrasinal.