9 de maio de 2019

Negociación XXIV Convenio Colectivo

Onte, 8 de maio, tivo lugar a terceira reunión do proceso de negociación do .

O aspecto máis relevante tratado na reunión foi o cumprimento do Real Decreto Lei 8/2019 sobre o Rexistro da Xornada Laboral. Fixouse como obxectivo establecer un marco de referencia para o conxunto do sector na , con independencia de que as empresas deberán negociar no seu ámbito o sistema concreto a implantar en cada Banco.

Dende a CIG insistimos na obrigatoriedade das empresas do sector de negociar, e implantar a partir do 12 de maio, un sistema de rexistro de xornada. Criticamos a lasitude por parte do sector a hora de cumprir coa Lei, de tal xeito que recoñecen, sen pudor, o grave feito de que o 12 de maio non estará implantado en ningunha entidade un Rexistro de Xornada, a pesar de que tiveron 2 meses por diante dende a aprobación do decreto.

Enquisa: Ti Traballas, Ti Decides!

6 de maio de 2019

Os Bancos teñen que rexistrar a xornada laboral efectiva

A partir do vindeiro 12 de maio, as empresas están obrigadas a poñer en marcha un rexistro de xornada, conforme á proposta da CIG que foi aprobada como Real Decreto Lei 8/2019.

Cando foi aprobado o Real Decreto dirixímonos a distintas entidades bancarias (, BBVA e ) instando ás direccións a abrir o proceso de negociación, pero non houbo resposta.

Na reunión de do pasado 2 de abril, a patronal viu coa proposta de que se incluíse a negociación do establecemento dun sistema de rexistro de xornada dentro da propia negociación do convenio.

Enquisa: Ti Traballas, Ti Decides!

Dez pasos para o avance do galego

Actualmente o noso idioma corre o risco de ficar excluído como lingua habitual entre a poboación máis nova e no ámbito urbano. Esta é a demostración de que as políticas aplicadas no período autonómico actuaron de forma contraria á normalización da lingua. Como exemplo recente cabe sinalar a imposición do Decreto de Plurilingüismo, que limitou a xa escasa presenza do galego no ensino, un campo de acción imprescindíbel para conseguirmos a familiarización e/ou a fidelización da infancia e mocidade co galego. Fronte a estas políticas lingüicidas, úrxenos tomar a iniciativa e contribuírmos a que o noso idioma teña futuro, facermos posíbel o desfrute do privilexio de termos unha lingua milenaria e capaz de servir de canle de expresión para as necesidades da sociedade actual. Todas as persoas que —tanto as que falan como as que aínda non deron o paso; as que se expresan a diario en galego e as que fan uso ocasional da lingua— podemos levar adiante algunhas ou todas as iniciativas que nomeamos a continuación. Poñámonos xa a camiñar con pasos firmes para acadar a meta, que o galego viva «mil primaveras máis».29 de abril de 2019

Na Galiza emprego, salarios e pensións dignas

Camiñamos cara ao 1º de Maio, Día Internacional da Clase Traballadora, coa necesidade de tomar as rúas para esixir un cambio real e profundo nas políticas executadas coa escusa da crise, porque segue a medrar a precariedade e a pobreza laboral e continúa a perda de poder adquisitivo da clase traballadora galega.

As novas formas de explotación laboral introducidas coas reformas laborais están a fomentar un empobrecemento xeneralizado da clase traballadora e un incremento das discriminacións de xénero, ao que se lle suma o desmantelamento da nosa industria, os ERE, os peches e a deslocalización de empresas.

O Goberno español do PSOE demostrou que non tivo intención real de cambiar as políticas impostas polo PP, mantén basicamente o modelo económico e de relacións laborais nacido das reformas laborais aprobadas no 2010 e no 2013, e que ten significado un verdadeiro «golpe de Estado» aos dereitos laborais, sociais, da negociación colectiva, das liberdades públicas e do sistema público de pensións.


16 de abril de 2019

Convenio de Banca: TI traballas, TI decides!

Participa coa CIG na elaboración da platafroma para a negociación do convenio

Quen traballa todos os días es TI, o que está en xogo é como traballas e como se retribúe o teu esforzo, para iso está a negociación colectiva. Por iso dende a CIG cremos que as propostas sindicais, o que defendamos na Mesa Negociadora, temos que decidilas conxuntamente.

Para isto poñemos en marcha un proceso de participación, aberto a todo o persoal a nivel galego e anónimo (non precisamos os teus datos). Queremos coñecer cales son os problemas que te preocupan e que aspecto é máis importante para TI.

Non podemos esquecer que o sector está en plena reconversión que afecta ao emprego e as condicións laborais, pero tamén a como traballamos. Esa reconversión sectorial, á que hai que engadir a irrupción da intelixencia artificial, fai que sexa necesaria unha revisión profunda do Convenio na que falemos das PERSOAS.

Queremos que ti, que sofres a cotío as presións comerciais, a imposición de obxectivos desmedidos e inalcanzables, as faltas de respecto e as xornadas interminables, nos deas a túa colaboración para a elaboración da nossa plataforma.

Cubre a que te achegamos e entrégalle a calquera delegado/a da CIG ou envíaa por correo electrónico. E se hai algún aspecto ou cuestión non contemplado na mesma que consideres de interese, indícao cando a cubras.

Ligazón relacionada:
Formulario enquisa (en liña): http://ir.gl/enquisa