9 de agosto de 2019

As formacións regulatorias son tempo de traballo por lei

O tempo das formacións regulatorias é tempo de traballo efectivo, así o define o Estatuto dos Traballadores/as:

Artigo 23.1.— os traballadores (e traballadoras) terán dereito:
  1. Á formación necesaria para a súa adaptación ás modificacións operadas no posto de traballo. A mesma correrá a cargo da empresa, sen prexuízo da posibilidade de obter a tal efecto os cretos destinados á formación. O tempo destinado á formación se considerará en todo caso tempo de traballo efectivo.

19 de xullo de 2019

Cal é o problema de aceptar a aplicación de Rexistro dos Bancos

Bancos e sindicatos pactaron negociar a implantación do Rexistro de Xornada até o 31 de xullo; as patronais bancarias bloquearon a negociación, conseguindo que o sindicalismo estatal se rendera e asumira o seu modelo

Normalmente os convenios colectivos contemplan unha xornada máxima ordinaria, que se calcula tendo en conta os horarios pactados. Pero nos convenios colectivos do sector financeiro contemplan un horario e, por outra parte, unha xornada máxima anual desvinculada de aquel. É dicir, a xornada máxima anual é superior á que se desprende do cumprimento dos horarios.

Así por exemplo, a desaparición das mañás dos sábados non tivo o lóxico reflexo na redución da xornada en cómputo anual.

Manifestación do persoal dos bancos o pasado 22 xuño en Santiago
  Manifestación do persoal dos bancos o pasado 22 xuño en Santiago.
«Aceptar unha aplicación desvinculada do sistema é admitir que continúe a fraude, por iso a CIG non comparte a proposta dos sindicatos estatais».

18 de xullo de 2019

Á AEB non lle interesa o Rexistro Horario

Presentismo ou prolongación de xornada?

A patronal afirma que o Real Decreto ten como obxectivo prioritario acabar cun problema cultural «o presentismo no posto de traballo». Esquece que este sindicato foi promotor no Congreso dos Deputados do proxecto de lei que finalmente se concretou na nova norma que obriga o rexistro de xornada, e que o noso obxectivo e o da norma, é rematar coas Prolongacións Ilegais de Xornada, endémicas no sector financeiro.

Na reunión do día 16, presentamos por escrito a nosa propia proposta. Negámonos a que se poña en marcha un rexistro autodeclarativo, que choca de fronte coas esixencias e pretensións que a norma establece, isto é, un modelo obxectivo e fiable que remate coas prolongacións ilegais da xornada. Non se pode trasladar ao persoal unha obriga que é única e exclusivamente da empresa.

A nosa proposta baséase en que os bancos xa contan con sistemas de rexistro de xornada, tales como as «tarxetas» de entrada a través de «tornos», especialmente no SS.CC e claves de usuario/a e contrasinal. Calquera acceso ao sistema informático tanto nas oficinas como dende os móbiles, portátiles ou outro tipo de soportes facilitados polo banco, faise coa introdución dunha clave persoal e intransferible e un contrasinal.

3 de xullo de 2019

Traballarías 2 meses ao ano sen cobrar? 
Contribuirías a destruír 12.049 postos de traballo?

A verdadeira dimensión do exceso de xornada

Os Bancos propoñen unha aplicación para , independente do resto de aplicacións:

Unha aplicación que nin tan sequera é unha folla de «Excel», xa que ti ficharías, pero terías que introducir cantas desas horas traballaches e cantas «estiveches na oficina vagueando».

  • Coa aplicación poderías rexistrar menos horas das reais (é o que buscan e o que te dirán verbalmente), aínda que o banco teña datos da xornada real.
  • Se o banco te convoca a unha reunión ou a un curso fóra da xornada, poderías non rexistrar o tempo de asistencia, e o banco tampouco o fará.
  • Non se utilizarían os datos que ten o banco a través dos accesos ao sistema operativo coa clave de usuario, de acceso ás Plataformas de Formación on–line, das tarxetas de entrada nos tornos de SS.CCetc.
  • Se saes tarde, ou fas horas extras, non poderías poñer a hora real de saída se non o visa un superior.

27 de xuño de 2019

Plan de Formación LCI no BBVA

Desde BBVA–Formación informóusenos do detalle da Formación LCI (Lei de Contratos de Crédito Inmobiliarios), que cubrirá a obriga de formación nesta materia que debemos ter as traballadoras e traballadores do sector financeiro.

O Real Decreto que regula a LCI, establece a obriga de ter esta formación a partir do 29 de xullo. No BBVA lánzase o Plan de Formación a partir do 27 de xuño, aínda que o período para realizar o curso queda aberto «sine die». Será un curso que queda en catálogo, como os de EFPA.

Todas as traballadoras e traballadores que debamos realizar esta formación recibiremos unha tarxeta de invitación para levala a cabo, pero ante a evidencia de que non será posíbel executala de forma inmediata (estamos en período de vacacións…) haberá varias convocatorias e as persoas afectadas poderanse presentar cando estean preparadas.