23 de maio de 2024

Delegadas e delegados da CIG nos bancos AEB mobilízanse en demanda dun convenio xusto

A marcha da negociación indica que este non será un convenio no que avancemos en dereitos. De igual forma tampouco permitirá a recuperación do poder adquisitivo perdido nos últimos convenios, e non vai garantir o seu mantemento a futuro. Sobran motivos para seguir na loita por un convenio xusto, por iso a CIG saíu onte á rúa na cidade da Coruña, previo a vindeira xuntanza de convenio do día 28 de maio, con mobilizacións diante das principais entidades bancarias.

21 de maio de 2024

Cando as árbores non deixan ver a fraga

Na xuntanza do día 20, a patronal fixo unha nova proposta salarial que se resume no seguinte:

  • Prazo de vixencia do convenio: tres anos, 2024, 2025 e 2026 (até agora sempre falaron de catro anos).
  • Incremento salarial: 10 % na vixencia do convenio, pendente de determinar a súa distribución anual (a proposta anterior era un 11 % en catro anos).
  • Revisión salarial en función do IPC: ofrecen un 2 % a aplicar cando finalice a vixencia do convenio (isto non variou). É dicir, se durante a vixencia do convenio o IPC supera a suba salarial pactada, á súa finalización (con efectos 1 de xaneiro de 2027) repercutirá esa diferenza en táboas, pero cun máximo do 2 %Se o IPC sube máis seguiremos perdendo.
  • Garantía salarial (termo aplicado pola patronal): aquelas persoas que cobran un salario por riba do que establece o convenio (materializado en complementos asignados discrecionalmente polas empresas e recollido en acordos individuais), terán garantida unha suba mínima de convenio durante o primeiro ano de vixencia do mesmo. Esa suba será igual a un 50 % da contía que lles corresponda de suba, para ese primeiro ano, sobre conceptos de convenio segundo o seu nivel salarial.

Ante esta proposta, dende a CIG recordamos na mesa que a patronal, e boa parte da representación sindical con presencia nela, xa se esqueceron da perda salarial dos últimos convenios e non contemplan a súa recuperación, nin sequera en parte. Así mesmo, salientamos os datos do IPC do mes de abril (un 3,3 % no Estado español e un 3,7 % en ), co que a proposta salarial da patronal xa é claramente insuficiente de partida.

9 de maio de 2024

AEB, escoita!!!
Queremos recuperar salarios e non seguir perdendo

Na xuntanza de onte, 8 de maio, AEB deixou claro que segue sen querer ver a realidade do sector, como amosa a súa proposta.

Propoñen un convenio a catro anos, cunha suba para o conxunto deses catro anos do 11 % (un 0,50 % máis que na anterior xuntanza), cunha revisión referenciada ao IPC de como máximo o 2 %, para aplicar ao final do .

A CIG volveu a reiterar na mesa que os beneficios dos bancos AEB non nos permiten aceptar ningunha proposta que non garanta recuperar o poder adquisitivo perdido e, ao mesmo tempo, asegure que na vixencia do próximo convenio non perdamos como sucedeu no anterior convenio (20192023). A patronal non responde ás demandas de boa parte da mesa sobre a recuperación de salarios, salarios que se perderon cando a banca comezou a recuperar a marchas forzadas os beneficios. Reclamamos o que é de xustiza!

Insistimos en que estamos negociando a suba salarial no ámbito do convenio e non imos aceptar recortes salariais para o conxunto das traballadoras e traballadores do sector, a cambio dunha aplicación parcial da cláusula de compensación e absorción. Non seremos cómplices da desregulación salarial do convenio que pretende a patronal por medio dos pactos individuais.

3 de maio de 2024

Non á mal chamada fusión BBVA - Sabadell

Na banca non hai fusións. Cada vez que se concentra o negocio procédese ao peche de oficinas, SS.CC e destrución de empregos; destrución que, finalmente, incluso supera a todos os postos de traballo da entidade de menor tamaño. Hoxe, a «negociación» entre BBVA e Sabadell céntrase nos grandes accionistas, na «guerra de galos» para decidir que persoal directivo continuará, e en calcular o número de traballadoras e traballadores que sobran.

Que farán coa fusión?

  • Pechar oficinas e restrinxir aínda máis os servizos financeiros á clientela e ao conxunto da sociedade.
  • Destruír milleiros de postos de traballo.
  • A Entidade resultante pagará menos impostos, xerando cretos fiscais ao seu favor eludindo o futuro pago de impostos sobre os beneficios.
  • A Entidade resultante reducirá a súa contribución á Seguridade Social, cargando ademais sobre a caixa das pensións a reestruturación.
  • Os traballadores e as traballadoras que queden, verán incrementadas as súas carteiras de clientela e a presión comercial. Máis sobrecarga de traballo para uns cadros de persoal extenuados.
  • Reducir a competencia, con graves consecuencias dende o punto de vista do creto (a particulares e empresas) e da retribución do Aforro. Hoxe o sistema financeiro galego xa ten un grado de concentración moi grave, e a nivel estatal os 3 grandes Grupos Bancarios (Santander, Caixabank e BBVA) controlarían case o 70 % do mercado financeiro.

A quen beneficia esta fusión?

Só beneficia aos fondos de investimento especulativos estranxeiros (a maior parte de EE.UU), que son os maiores accionistas da banca española en xeral e do BBVA e Sabadell en particular.

En todo caso denunciamos, unha vez máis, o nefasto modelo de sistema financeiro impulsado dende Bruxelas e Madrid, que só beneficia a fondos especulativos de EE.UU e aos directivos (homes) das entidades.

29 de abril de 2024

Sen mobilización non hai solución.
Paremos para avanzar!

O pasado 25 de abril asistimos a unha nova xuntanza de negociación do convenio na que, un mes despois da última, constatamos, como xa nos temíamos, que a patronal non traería unha proposta razoable a mesa. En definitiva, que seguiría sen asumir a súa obriga de negociar.

Incrementaron un 0,50 % para os 4 anos. Cunha cláusula de revisión salarial referenciada ao IPC dun máximo do 2 % ao final da vixencia do convenio. AEB non quere que recuperemos o poder adquisitivo perdido e tampouco garantir que non sigamos perdendo no próximo convenio.

Seguen pechando os ollos ao descontento das traballadoras e traballadores e á súa firme vontade de loitar polo que é xusto.

Comparativa propostas patronais
Datas 21 marzo 26 abril
2024 3,50 %  3,75 % 
2024 2,75 %  3,00 % 
2024 2,00 %  2,00 % 
2024 1,75 %  1,75 % 

Advertimos que non se poden esquecer os beneficios récord dos 2 últimos anos, e que hai que telo presente en todo momento para non perder perspectiva na negociación. Tampouco se poden obviar as previsións dos analistas e dos propios bancos, que falan de beneficios maiores nos próximos anos; algo que xa se está materializando nos beneficios do 1º trimestre de 2024. Outro elemento fundamental desta negociación é a garantía de que os salarios non queden por baixo do IPC; xa se escoitan voces no propio sector (concretamente a presidenta de Banco Santander), alertando sobre a posibilidade de máis inflación estrutural como consecuencia das tensións xeopolíticas.