2 de xaneiro de 2020

Calendario laboral 2020

No do 12 de xullo de 2019 foi publicado o para o ano 2020 na Comunidade Autónoma de . As festas laborais serán as seguintes:

 • 1 de xaneiro: Aninovo.
 • 6 de xaneiro: Reis.
 • 19 de marzo: San Xosé.
 •  9 de abril: Xoves Santo.
 • 10 de abril: Venres Santo.
 • 1 de maio: Día do Traballo.
 • 24 de xuño: San Xoán.
 • 25 de xullo: Día de Galiza.
 • 15 de agosto: Asunción.
 • 12 de outubro: Hispanidade.
 • 1 de novembro: Todos os santos.
 • 8 de decembro: Inmaculada.
 • 25 de decembro: Nadal.


As festas mencionadas terán carácter obrigatorio e non recuperable.


Ligazóns relacionadas:
Portal de Traballo
Seguridade Social19 de decembro de 2019

Nin vencen nin convencen

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


Manisfestación en Compostela o 22 de xuño de 2019 en demanda da implantación efectiva do rexistro de xornada no sector

Na xuntanza da mesa de negociación do pasado día 18, a AEB só aceptou prórroga da ultraactividade do XXIV Convenio até o 30–06–20, aínda que a parte social solicitara un prazo de un ano (até o 31–12–2020). Finalmente, CC.OO, UGT e FINE accederon ás pretensións da patronal.

Máis non foi o único e maior despropósito. Foron tamén CC.OO, UGT e FINE quen finalmente asinaron o Acordo «fake» de Rexistro de Xornada e Desconexión Dixital proposto pola AEB (non asinando CIG, ELA, LAB e CGT), e aínda dando un prazo de 3 meses máis ás entidades para a implantación dos sistemas de rexistro cando era obrigatorio desde o pasado 12 de maio.

12 de decembro de 2019

Plan de pensións empregados/as BBVA Vs Plan de pensións directivos BBVA

Agora que estamos en plena campaña de colocación de á clientela, e ao fío do que está pasando no sector bancario en xeral e nomeadamente na «City londinense», queremos lembrar a situación de desigualdade desproporcionada que vivimos no BBVA.

Achega plan de pensións empregados/as: 450 euros/ano
Achega plan de pensións (2019): 1.642.000 millóns
Achega plan de pensións Carlos Torres (20162018): 5 millóns Dereitos acumulados Carlos Torres: 18.600.000 millóns
Dereitos pensións : 79.000.000 millóns de euros

No resto do sector financeiro, as maiores entidades teñen pactado, para os traballadores/as, achegas moi superiores aos 450 euros/ano.

Francisco González e Carlos Torres

Na City de Londres os accionistas están facendo presión e conseguindo rebaixas nos compromisos por pensións dos directivos bancarios, para adecualos á media das achegas dos plans dos traballadores e traballadoras (do 10 ao 14%). 

2 de decembro de 2019

Comunicado conxunto

Dous temas a resolver urxentemente: vixilias de festivos en horarios partidos e axuda vivenda ao persoal desprazado


A representación laboral de BBVA en bloque, dirixímonos a Relacións Laborais do BBVA para facerlles chegar dúas reivindicacións que, na nosa opinión, son urxentes e entendemos que o Banco pode asumir perfectamente dentro da súa política de fomentar a conciliación laboral. Trátase das seguintes:

27 de novembro de 2019

Recortes e máis recortes

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


Iso é o que se desprende da reunión da mesa de negociación do convenio do día 26. A patronal vén, coma sempre, coas súas pretensións de recortar dereitos e haberá quen lle entre no xogo.

Por outra banda, volveron pedir máis prórroga no acordo do rexistro de xornada, até o vindeiro 18 de decembro. Igual é que queren facernos un agasallo envelenado polas festas. Din que están moi cerca de chegar a acordo, mentres nós insistimos na nosa postura, de sobras coñecida e reiterada nas distintas reunións, de establecer un rexistro automático e non manipulable. En realidade o problema é que este tema está provocando moitos xuízos e nós xa advertimos que a Inspección de Traballo xa está actuando tamén na banca.

É hora de acabar con tanto despropósito e de que a patronal asuma que hai unha lei de obrigado cumprimento e teñen que acatala. Non imos aceptar máis dilacións innecesarias e actuaremos con arranxo ao establecido legalmente.