17 de novembro de 2020

Fusión BBVA–Sabadell, posición da CIG

CIG BANCA - Seccións Sindicais da CIG BBVA—SabadellGallego

A día de hoxe, as Direccións de ambos bancos estudan a posible fusión, é dicir, como será o reparto do poder (guerra de galos), e a cantos e cantas de nós despiden. Niso consisten ese tipo de conversas.

A posible fusión do BBVA e é un novo chanzo no proceso de reconversión bancaria, un proceso de concentración con efectos demoledores sobre o emprego, pero tamén moi negativo para o conxunto da sociedade. A día de hoxe, cando comezan os traballos por parte de ambas empresas para analizar canto persoal despedirán, nós xa estamos facendo a nosa labor sindical.

9 de novembro de 2020

A CIG considera gravísimas as declaracións do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións José Luis Escrivá, sobre a reestruturación do sector financeiro.
Non descartamos mobilizacións

Os cadros de persoal do sector financeiro temos que enfrontar unha reconversión permanente dende o ano 2008, instada por organismos públicos. Son decisións políticas. Impulsan fusións para crear monstros financeiros que o tempo demostra que teñen unha dubidosa solvencia e son nada ou pouco rendíbeis, destruíndo neste proceso 120.000 postos de traballo en todo o Estado, aos que hai que engadir 15.000 máis que os bancos queren amortizar neste ano.

2 de novembro de 2020

Negociación e non imposición

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


Concentración en Ourense
A excepcional situación de pandemia por coronavirus está agravando e deteriorando a pasos axigantados as condicións laborais nas empresas adheridas ao convenio de banca (AEB), xa de por si empeoradas polos sucesivos procesos de axustes de persoal que supuxeron unha redución do 25 % no seu conxunto dende o ano 2000 (pasando de 122.861 no ano 2000 a 91.539 persoas a 31/12/2019). Procesos que aínda non remataron; veñen de anunciarse dous novos axustes de persoal, nos Bancos e que poden supoñer a perda de 5.000 postos de traballo.

Concentración en Compostela
O servizo bancario foi considerado servizo esencial desde o inicio da pandemia, e os seus traballadores e traballadoras responderon con responsabilidade e sacrificio, prolongando durante meses a súa xornada laboral (e seguen a facelo), para prestar ese servizo ao conxunto da sociedade, en detrimento da súa vida persoal e da súa saúde en moitos casos, sen que eses excesos de xornada se viran compensados de ningunha forma, tal e como obriga a lei.

22 de outubro de 2020

Excesos de xornada, saúde, igualdade real e suba salarial

Negociación XXIV Convenio Colectivo AEB


Na xuntanza de convenio do 21 de outubro, tendo en conta a situación de parálise na negociación, provocada pola patronal que ata o de agora non estivo disposta a variar en nada a súa proposta inicial de recortes e conxelación, e coa intención de avanzar e delimitar aspectos fundamentais dentro das nosas reivindicacións, dende a CIG abordamos algúns aspectos recollidos na nosa plataforma que consideramos imprescindible incluír no texto do convenio que regulará as relacións laborais no sector os próximos anos. Aspectos que coinciden coas preocupacións das persoas traballadoras do sector.

Medidas de flexibilidade en zonas de confinamento perimetral ou zonas con peche da restauración

Na última Mesa de RR.LL, a empresa informa sobre as Medidas de Flexibilidade implementadas en Madrid e Cataluña. CIG nese momento reclamou o mesmo trato para os territorios afectados por esas situacións, que doutro xeito considerabamos discriminados. A Empresa asume o noso argumento e ven de informar sobre as diversas opcións que a plantilla pode optar ante estas dúas situacións.