29 de novembro de 2022

É necesario incrementar as mobilizacións!

A perda salarial chega ao 12,5 % 

Mobilización da CIG polo convenio en outubro 2020
Mobilización da CIG polo convenio en outubro 2020
Se os salarios non se actualizan conforme á suba do custe da vida, non é casual nin algo imprevisible; é debido a un Convenio Colectivo nefasto que a CIG rexeitou asinar. Xa cando a AEB propuxo recortar os salarios durante a negociación, só a CIG levou adiante un proceso de mobilizacións. Daquelas augas veñen estas lameiras.

Na reunión do 29 a AEB comezou xustificando a convocatoria ilegal do Observatorio Sectorial e apoiou a propaganda pre-electoral dos sindicatos cómplices, que se xustifican dicindo que ninguén podía prever o incremento da inflación. Os mesmos que asinaron no XXII de 20112014 a retirada da cláusula de revisión salarial.

Todo isto para que ao final, o resultado sexa un incremento do 3,25 % máis nas táboas do ano 2023, sen atrasos de 2021 e de 2022, e sen ter en conta a inflación de 2022. Tampouco hai compromiso de revisión futura, unha vez que pasen as eleccións sindicais, para o resto da vixencia do Convenio. Velaquí o triunfo de CC.OO e UGT, que asumen unha perda salarial que chega ao 12,5 %

Tamén excluíron outros tipos de cuestións que foron propostas pola CIG, como a revisión dos préstamos (terán máis vantaxe a clientela que os cadros de persoal) ou a actualización da quilometraxe e das axudas de custe.

24 de novembro de 2022

Traballo digno e sen violencias

25N 2022

O Convenio  190 da OIT (Organización Internacional do Traballo) converteuse no primeiro Tratado Internacional que recoñece o dereito de toda persoa traballadora a desenvolver a súa actividade libre de violencia e acoso, incluíndo de xeito expreso a violencia e o acoso por razón de xénero. Este Convenio, xa ratificado polo Estado español, será de obrigado cumprimento para todas as empresas a partir de xuño de 2023, reforzando a obriga, introducida pola lei de Igualdade de 2007, de contar en todas as empresas con procedementos específicos para a prevención e actuación ante o acoso e incorporando aos mesmos todo tipo de violencias.

A nosa organización sindical leva décadas traballando activamente para mellorar a protección ante este tipo de situacións nas empresas, contando cun protocolo que, alén do acoso sexual e por razón que sexa, amplía a protección a múltiples situacións discriminatorias das que somos vítimas nos centros de traballo.

23 de novembro de 2022

Obrigamos á patronal a sentarse, pero o conflito debe continuar se non hai cláusula de revisión

No ano 2020 perdemos salario, en 2021 perdemos salario, en 2022, perdemos salario e, conforme aos Organismos Públicos, en 2023 e 2024 perderemos salario. Que a AEB se abra a negociar, non implica que se evite a sangría salarial, que se recupere o perdido e se impida perder máis durante a vixencia do .

Como todos e todas sabedes a CIG reclamou, tanto dos distintos bancos, como da propia AEB unha actualización dos salarios. Ante a súa negativa comezamos mobilizacións a principio de ano, . Nos últimos meses comezamos a tratar de ampliar a fronte contra os recortes, tendo contactos con outros sindicatos que non aceptaron os recortes no Convenio, co obxectivo de lanzar unha convocatoria de .

8 de novembro de 2022

Mobilizacións en Vigo para demandar a actualización dos salarios

Quinta xornada de mobilizacións, manifestación e concentracións en 16 oficinas bancarias.

A quinta xornada de loita da CIG tivo lugar en con máis motivos que nunca: por unha parte, os bancos presentaron beneficios escandalosos e por outra, foi patente a ruptura da negociación ilegal no observatorio sectorial.

Manifestación en Vigo o pasado 8 de Novembro 2022 pola actualización dos nosos salarios

20 de outubro de 2022

Mobilización da CIG para demandar a actualización dos nosos salarios

Manifestación e concentracións en 16 bancos de .

A CIG continua coas mobilizacións para reclamar a actualización dos salarios do persoal afectado polos Convenios de Banca (AEB) e Aforro (CECA).
En dous anos a perda elévase ao 15 %, cronificándose para o resto da vida laboral pola falta de cláusula de revisión. Ademais agardase que a inflación poda superar o 5 % no 2023 e a perda do superaría o 20 %

Manifestación en Compostela o pasado 20 de Outubro 2022 pola actualización dos nosos salarios