9 de setembro de 2019

Non ao falso rexistro de xornada que quere a Patronal e que CC.OO, UGT e FINE non descartan asinar.

CGT·CIC·CIG·ELA·LAB FesiBac CIC ELA LAB

Os sindicatos que formamos parte das Mesas Negociadoras dos dous Convenios Colectivos existentes no sector de Banca, bancos da AEB (CGT, CIG, ELA e LAB) e bancos de CECA (CIC e CIG), consideramos que ante a gravidade dos feitos que estamos vivindo debemos manter una posición unitaria, trasladando ao conxunto da sociedade e aos cadros de persoal o noso temor ante a posible irresponsabilidade de CC.OO, UGT e FINE de aceptar o modelo de rexistro de xornada proposto polos bancos.

Un modelo que desmantela de facto o Rexistro de xornada de obrigado cumprimento para as empresas, conforme ao RD. lei 8/2019, sentando un precedente, xa non só para todo o sector financeiro, si no para o conxunto das empresas.

O modelo proposto pretende formalmente cumprir coa lei pero deixa en mans do traballador/a rexistrar a hora de entrada e saída, eludindo así un rexistro real e automático da xornada laboral.

Para nos o sistema debe ter, como mínimo, as seguintes características:

  • Ha de ser universal e aplicable a todo o cadro de persoal.
  • Debe ser inalterable.
  • Debe ser automático, informático e non «autodeclarativo».
  • Debe recoller claramente o tempo dedicado á saúde, ao descanso, á formación, ás citas médicas, etc.
  • Debe quedar claro que as horas extraordinarias (para establecer a súa compensación e cotización á Seguridade Social) son as que superen a xornada ordinaria de cada persoa, definida no Convenio Colectivo ou nos Acordos de Empresa e non, como pretende a patronal, aquelas que unicamente superen a xornada máxima en cómputo anual que se establece no convenio sectorial.
  • Debe establecer medidas que impidan as previsibles presións para evitar el sistema.

As estatísticas oficiais recollen de xeito recorrente que o sector financeiro é un dos que lidera a fraude das horas extraordinarias non pagadas. É dicir, os grandes bancos que teñen beneficios multimillonarios, non están pagando nin cotizando á Seguridade Social as horas extraordinarias que realizan os traballadores e traballadoras, mentres se debate a viabilidade do sistema público de pensións e se recortan as pensións dos nosos maiores.

Por outra banda, nos vindeiros meses e sen perspectiva de cambio, os cadros de persoal das entidades serán os prexudicados pola situación actual: continuará o proceso de destrución de emprego, sen desbotar novos procesos de fusións; os cadros de persoal xa sobrecargados de traballo, reduciranse de novo destruíndo milleiros de postos de traballo; o mantemento da política do BCE, impactará nas contas de resultados, polo que os bancos buscarán a rendibilidade a través do incremento do cobro de comisións pola colocación de produtos financeiros de terceiro, o que dende o punto de vista dos cadros de persoal levará a un incremento dos obxectivos comerciais e a presión para conseguilos.

Este escenario anticipa un incremento das horas extraordinarias, derivadas da carga de traballo, do incremento dos obxectivos e das presións empresariais para que se realicen.

Por último indicar que o que era un problema para as empresas defraudadoras pode converterse nun problema para os traballadores e traballadoras. Como simple exemplo, traballarás máis horas das establecidas, rexistrarás só o «horario teórico» e, a final de ano, os bancos poderán dicir que non cumpriches a xornada mínima anual (que es superior á suma dos horarios).

Por iso nos permitimos dirixirnos ás bases de CC.OO, UGT e FINE, aos seus afiliados ye afiliadas; e a os delegados e delegadas, para que presionen ás cúpulas sindicais para que non cedan ás pretensións da patronal.

O noso traballo e esforzo diario, non pode saír de balde.
O rexistro de xornada é garantía dos nosos dereitos.


CGT · CIC · CIG · ELA · LAB
➤ Temos unha canle en Telegram, che convidamos a seguirnos por se queres estar ao tanto das novas tan axiña se produzan; Únete!

Súmate a CIG! Afíliate!
Folleto   https://i.gal/Afiliate [.pdf • 182 kB]
Folla       https://i.gal/AfiliateCIG [.pdf • 1'09 MB]
Comunicado 190909 [.pdf • 176 kB]


Ningún comentario: