3 de xullo de 2018

Melloras laborais: a negociación colectiva é cousa de todos

A semana pasada, algunhas organizacións sindicais emitiron un comunicado lamentando a falta de vontade negociadora do Banco para lograr unha actualización dos beneficios sociais recollidos no Acordo de 18 de outubro de 2007.

Cabe recordar que este Acordo, asinado por algúns destes sindicatos, dicía que «en el año 2013 se procederá a la revisión del conjunto de este Acuerdo, y especialmente de la actualización de los capítulos de Ayuda a Discapacitados, Seguro de Vida y Apartamentos/Hoteles».

Isto xa debería ser un feito. Pola contra, aínda estamos na fase de lamentación.

Os sindicatos asinantes desta circular estamos totalmente de acordo con esta denuncia respecto á falta de vontade negociadora do Banco e defendemos a negociación colectiva como o mellor instrumento para chegar a acordos. Agora ben, se o Banco non acepta a vía da negociación haberá que recorrer á vía xudicial, que ultimamente é a única que permite avanzar en beneficio dos traballadores e das traballadoras desta entidade.


19 de xuño de 2018

Novo escenario na loita contra a fraude das horas extraordinarias

A pelota no aleiro do novo Goberno

No seu día presentamos un Conflito Colectivo contra o BBVA para que rexistrase as horas extras. Finalmente as sentenzas do Supremo dos casos de Abanca e , que revisaron o criterio da Audiencia Nacional, eximiron as empresas de levar un rexistro da xornada real e efectiva.

 
Manifestación da CIG pola Coruña o 8/05/2017

    Manifestación en maio da CIG—Banca polos Cantons da Coruña.
    Imaxe: CIG (cc) BY-NC-SA
 

19 de xuño, xornada nacional de mobilizacións

19 xuño, xornada nacional de mobilizacións

É necesario un cambio, non agardemos por el, saiamos á rúa a buscalo

6 de xuño de 2018

Sorpresa, sorpresa!!!

Conflito Colectivo Complemento AVE

A empresa absorbeu o AVE con cargo ao RAE, ante o que iniciamos a tramitación dun conflito colectivo; a día de hoxe queremos dar contas de cal é a situación, que non é a que nos gustaría debido a algunhas sorpresas.

  1. Tal e como comunicamos, presentamos papeleta de conciliación de conflito colectivo, contra a decisión do BBVA de absorber o complemento AVE. Celebrouse a conciliación sen que houbera acordo. Isto non é sorpresa.
  2. Previamente solicitamos da Comisión Paritaria do Convenio Colectivo (AEBCC.OOUGT) o preceptivo informe, dado que dita absorción realízase segundo o BBVA en base ao artigo 5 do convenio (os asinantes do convenio déronlle á patronal un cheque en branco que permite ás empresas absorber calquera complemento fóra de convenio). Na súa contestación á nosa consulta indicaron que a Comisión Paritaria non tomará posición (sorpresa), dado que segundo a AEB «no tiene nada que ver con el Convenio» (sorpresa dobre).
  3. A nosa demanda partía coa dificultade da amplitude a favor dos bancos que supón o artigo 5. Pero tal e como indicamos na papeleta, o complemento AVE non podía ser absorbido se dende a súa posta en marcha non se indicaba que fose un complemento absorbible, e que o BBVA non podía decidir convertelo en absorbible unha vez devengado e cumprido polo persoal o traballo encargado.

21 de maio de 2018

Festivo do 17 de maio

xornada do 17 de maio
Como xa sabedes, dende a CIG presentamos impugnacións xudiciais polos calendarios laborais de 2018 nas catro provincias, por ter establecido a empresa, de xeito unilateral, o procedemento para a recuperación da xornada correspondente ao festivo do 17 de Maio, Día das Letras Galegas.

Outras entidades decidiron que non era recuperábel.

Despois da presentación das demandas, mantivemos conversas con Talento e Cultura sobre este asunto, solicitándolle que non envíen ningunha comunicación sobre a recuperación desa xornada.

No momento no que constatemos que non se produce a dita comunicación nin recuperación, deixaremos sen efecto as demandas.

Os dereitos non se regalan, conquístanse!!!